Trong quan hệ hợp tác đầu tư - kinh doanh với các đối tác, Công ty TNHH Tin Học Mai Phương luôn luôn xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, công bằng, thiện chí vì sự phát triển và lợi ích chung với “niềm tin và chữ tín” luôn được đặt lên hàng đầu.

Với phương châm “Hợp tác vì lợi ích chung và cùng phát triển” Mai Phương Computer đã ký kết các chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín và thương hiệu lớn như:
 
Hè sảng khoái cùng Mai Phương X