MÁY BỘ MAI PHƯƠNG

MPC-Office 1-PE Wifi

5,955,000₫

MPC-Office 2-i3

7,610,000₫
Giảm 4%

MPC-Frozen G-i3

10,450,000₫
10,940,000₫
Giảm 4%

MPC-Sabrina G-i3

11,550,000₫
12,070,000₫

MPC-TYPOGRAPHY D-i3

12,360,000₫

MPC-VECTOR D-i3

13,490,000₫
Giảm 4%

MPC-Witcher G-i5

13,750,000₫
14,260,000₫
Giảm 3%

MPC-Leona G-i5

15,200,000₫
15,700,000₫

MPC-SATURATION D-i5

15,310,000₫

MPC-OPACITY D-i5

16,750,000₫

MPC-PROJECT E-i5

17,180,000₫

MPC-TIMECODE E-i5

18,620,000₫

MPC-TEXTURE D-i7

21,580,000₫
Giảm 3%

MPC-Captain G-i7

23,650,000₫
24,330,000₫

MPC-GRID D-i7

24,330,000₫

MPC-TRANSITIONS E-i7

27,100,000₫

MPC-MOTION E-i7

27,500,000₫
Giảm 2%

MPC-Optimus G-i7

28,500,000₫
29,220,000₫

MPC-WATERMARK D-i7

29,220,000₫

MPC-SEQUENCE E-i7

29,740,000₫

MPC-BLENDING E-i9

31,900,000₫

MPC-RESOLUTION D-i7

32,220,000₫

MPC-CINEMATIC E-i7

32,240,000₫

MPC-RENDER E-i9

36,790,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)