HOTLINE MAI PHUONG
HOTLINE KINH DOANH
Mai Phương Computer
TRỤ SỞ : 133 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai

MPC TỪ 30 -50 TRIỆU

MPC-AOHOA-05

45,120,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-1-XE

34,830,000₫
35,830,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-2-XE

38,430,000₫
39,430,000₫
Giảm 4%

MPC-AOHOA-3-XE

42,430,000₫
43,990,000₫
Giảm 4%

MPC-AOHOA-4-XE

45,120,000₫
46,890,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-5-XE

38,830,000₫
39,960,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-6-XE

41,520,000₫
42,980,000₫
Giảm 4%

MPC-AUTOCAD-15-XE

32,120,000₫
33,320,000₫
Giảm 2%

MPC-AUTOCAD-16-i7 (gen10)

43,360,000₫
44,360,000₫
Giảm 1%

MPC-AUTOCAD-17-XE

48,450,000₫
48,980,000₫
Giảm 2%

MPC-AUTOCAD-18-i9 (gen10)

49,440,000₫
50,640,000₫
Giảm 4%

MPC-DESIGN-15-i7 (gen10)

31,910,000₫
33,110,000₫
Giảm 5%

MPC-DESIGN-16-i7 (gen10)

32,020,000₫
33,680,000₫
Giảm 3%

MPC-DESIGN-17-i9 (gen10)

36,170,000₫
37,290,000₫
Giảm 4%

MPC-EDITOR-4-i7 (gen10)

30,820,000₫
31,980,000₫
Giảm 3%

MPC-Optimus G-i7

34,120,000₫
35,120,000₫
Giảm 4%

MPC-RENDER-2-XE

32,240,000₫
33,440,000₫
Giảm 3%

MPC-RENDER-3-XE

36,240,000₫
37,540,000₫
Giảm 4%

MPC-RENDER-4-XE

35,330,000₫
36,630,000₫
Giảm 3%

MPC-RENDER-5-XE

38,930,000₫
39,990,000₫
Giảm 3%

MPC-STREAM-4-i7 (gen10)

37,780,000₫
38,980,000₫
Giảm 2%

MPC-XTREME G-i9

49,190,000₫
50,190,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)