HOTLINE MAI PHUONG
HOTLINE KINH DOANH
Mai Phương Computer
TRỤ SỞ : 133 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai

MPC XEON

MPC-Ai-1-XE

311,400,000₫

MPC-Ai-2-XE

551,400,000₫

MPC-Ai-3-XE

747,400,000₫

MPC-Ai-4-XE

659,890,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-1-XE

34,830,000₫
35,830,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-2-XE

38,430,000₫
39,430,000₫
Giảm 4%

MPC-AOHOA-3-XE

42,430,000₫
43,990,000₫
Giảm 4%

MPC-AOHOA-4-XE

45,120,000₫
46,890,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-5-XE

38,830,000₫
39,960,000₫
Giảm 3%

MPC-AOHOA-6-XE

41,520,000₫
42,980,000₫
Giảm 6%

MPC-AUTOCAD-10-XE

20,260,000₫
21,660,000₫
Giảm 5%

MPC-AUTOCAD-11-XE

22,350,000₫
23,650,000₫
Giảm 5%

MPC-AUTOCAD-12-XE

26,460,000₫
27,960,000₫
Giảm 5%

MPC-AUTOCAD-13-XE

21,860,000₫
22,980,000₫
Giảm 4%

MPC-AUTOCAD-15-XE

32,120,000₫
33,320,000₫
Giảm 1%

MPC-AUTOCAD-17-XE

48,450,000₫
48,980,000₫
Giảm 2%

MPC-AUTOCAD-21-XE

76,580,000₫
77,980,000₫
Giảm 6%

MPC-AUTOCAD-9-XE

19,360,000₫
20,570,000₫
Giảm 4%

MPC-RENDER-1-XE

28,640,000₫
29,750,000₫
Giảm 4%

MPC-RENDER-2-XE

32,240,000₫
33,440,000₫
Giảm 3%

MPC-RENDER-3-XE

36,240,000₫
37,540,000₫
Giảm 4%

MPC-RENDER-4-XE

35,330,000₫
36,630,000₫
Giảm 3%

MPC-RENDER-5-XE

38,930,000₫
39,990,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)