HOTLINE MAI PHUONG
HOTLINE KINH DOANH
Mai Phương Computer
TRỤ SỞ : 133 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai

PC GAMING - STREAM

Giảm 8%

MPC-Frozen G-i3

11,320,000₫
12,320,000₫
Giảm 7%

MPC-Orbit G-i3 (Gen10)

12,410,000₫
13,410,000₫
Giảm 9%

MPC-STREAM-1-i5 (gen10)

12,670,000₫
13,990,000₫
Giảm 7%

MPC-Witcher G-i5

14,210,000₫
15,210,000₫
Giảm 6%

MPC-Joker G-i5 (Gen10)

15,240,000₫
16,240,000₫
Giảm 7%

MPC-STREAM-2-i5 (gen10)

16,670,000₫
17,870,000₫
Giảm 6%

MPC-Leona G-i5

17,050,000₫
18,050,000₫
Giảm 5%

MPC-Mechanic G-i5 (Gen10)

18,520,000₫
19,520,000₫
Giảm 4%

MPC-Captain G-i7 (gen10)

24,670,000₫
25,670,000₫
Giảm 5%

MPC-STREAM-3-i7 (gen10)

25,550,000₫
26,970,000₫
Giảm 3%

MPC-Pandora G-i7 (Gen10)

29,810,000₫
30,810,000₫
Giảm 3%

MPC-Optimus G-i7

34,120,000₫
35,120,000₫
Giảm 3%

MPC-STREAM-4-i7 (gen10)

37,780,000₫
38,980,000₫
Giảm 2%

MPC-XTREME G-i9

49,190,000₫
50,190,000₫
Giảm 2%

MPC-STREAM-5-i9 (gen10)

68,310,000₫
69,510,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)