Xây dựng cấu hình máy tính
1. CPU  Chọn cpu
2. Mainboard  Chọn mainboard
3. VGA  Chọn vga
4. RAM  Chọn ram
5. Ổ Cứng HDD  Chọn ổ cứng
6. Vỏ Case  Chọn case
7. Nguồn  Chọn nguồn
8. Màn Hình  Chọn màn hình
9. Bàn Phím  Chọn bàn phím
10. Chuột  Chọn chuột
11. Loa  Chọn loa
12. Tai Nghe  Chọn tai nghe

DANH SÁCH SẢN PHẨM SO SÁNH