DANH MỤC SẢN PHẨM
PC MPC GAMING

PC MPC GAMING

PC MPC Alpha i3 gen 12 - 1650 PC MPC Alpha i3 gen 12 - 1650
-4%
Tiết kiệm 350,000₫

PC MPC Alpha i3 gen 12 - 1650

10,930,000₫ 11,280,000₫
-4%
Liên hệ
PC MPC Alpha i3 gen 12 - 1650
-4%
Tiết kiệm 350,000₫

PC MPC Alpha i3 gen 12 - 1650

10,150,000₫ 10,500,000₫
-4%
Liên hệ
PC MPC Alpha i3 gen 12 - 3050 PC MPC Alpha i3 gen 12 - 3050
-3%
Tiết kiệm 350,000₫

PC MPC Alpha i3 gen 12 - 3050

13,260,000₫ 13,610,000₫
-3%
Liên hệ
PC MPC Alpha i3 gen 12 - UHD730
-7%
Tiết kiệm 450,000₫

PC MPC Alpha i3 gen 12 - UHD730

6,910,000₫ 7,360,000₫
-7%
Liên hệ
PC MPC Alpha i3 gen 12 -1660
-4%
Tiết kiệm 350,000₫

PC MPC Alpha i3 gen 12 -1660

9,800,000₫ 10,150,000₫
-4%
Liên hệ
PC MPC Beta i5 gen 12 - 1650 PC MPC Beta i5 gen 12 - 1650
-4%
Tiết kiệm 500,000₫

PC MPC Beta i5 gen 12 - 1650

14,970,000₫ 15,470,000₫
-4%
Liên hệ
PC MPC Beta i5 gen 12 - 6600 PC MPC Beta i5 gen 12 - 6600
-3%
Tiết kiệm 500,000₫

PC MPC Beta i5 gen 12 - 6600

18,280,000₫ 18,780,000₫
-3%
Liên hệ
PC MPC Beta i5 gen 13 - 6600 PC MPC Beta i5 gen 13 - 6600
-4%
Tiết kiệm 650,000₫

PC MPC Beta i5 gen 13 - 6600

18,160,000₫ 18,810,000₫
-4%
Liên hệ
PC MPC Beta i5 gen 13 - 6600 PC MPC Beta i5 gen 13 - 6600
-3%
Tiết kiệm 600,000₫

PC MPC Beta i5 gen 13 - 6600

21,010,000₫ 21,610,000₫
-3%
Liên hệ
PC MPC Delta i9 gen 10 - 4060 PC MPC Delta i9 gen 10 - 4060
-8%
Tiết kiệm 2,300,000₫

PC MPC Delta i9 gen 10 - 4060

27,500,000₫ 29,800,000₫
-8%
Liên hệ
PC MPC Delta i9 gen 11 - 4060 PC MPC Delta i9 gen 11 - 4060
-14%
Tiết kiệm 4,500,000₫

PC MPC Delta i9 gen 11 - 4060

28,500,000₫ 33,000,000₫
-14%
Liên hệ
PC MPC Gamma i7 gen 12 - 3060
-6%
Tiết kiệm 1,800,000₫

PC MPC Gamma i7 gen 12 - 3060

29,830,000₫ 31,630,000₫
-6%
Liên hệ
PC MPC Gamma i7 gen 12 - 4060 PC MPC Gamma i7 gen 12 - 4060
-3%
Tiết kiệm 800,000₫

PC MPC Gamma i7 gen 12 - 4060

26,870,000₫ 27,670,000₫
-3%
Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM